TTB HEKİMLİK UYGULAMALARI VERİTABANI (HUV) ABONE FORMU

Hekimlik Uygulamaları Veritabanı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) özel hekimlik alanındaki uygulamaların tanımları ve birimlerini düzenlediği asgari ücret tarifesinin güncellenmesiyle ilgili son çalışmasına 2012 Yılında başlamış ve 2015 Yılına kadar sürdürmüştür. Tıpta uzmanlık derneklerinin işbirliği ile yürüttüğü bu çalışmalar 2014 Yılı sonunda tamamlanarak 2015 Yılı başında uygulamaya konulmuştur.

Hekimlik uygulama ücretlerini güncelleme çalışmalarımız kapsamında 22 Şubat 2014 tarihinde Türk Tabipleri Birliği’nde ilk defa Tıpta Uzmanlık Dernekleri, özel sağlık sektörü ve özel sağlık sigorta temsilcileriyle birlikte bir danışma toplantısı yapılmış, uygulamaya geçilmesi kararlaştırılan Hekimlik Uygulamaları Veritabanı sistemi ve işleyişi hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV), sisteminin 01.01.2015 tarihinde aktif hale gelmesi ile en son 2008 yılında çıkarılan TTB Asgari Ücret Kitabı artık çıkarılmayacaktır. Özel hekimlik uygulamaları ve ilgili birimleri artık elektronik ortamda kullanımda olacak, ihtiyaç duyan kurumların bilgisayar sistemlerine çevrim dışı olarak doğrudan entegre edilebilecektir. HUV işlemlerinin varsa SUT eşdeğerlerinin listede birlikte görülebilmesi de zaman içinde hedeflenmektedir. HUV Listesi, tıpta uzmanlık derneklerinin işbirliği ile TTB HUV Çalışma Grubu tarafından ihtiyaç duyuldukça, hızla ve devamlı olarak güncellenecektir. Bu elektronik sistem abonelik yöntemiyle işleyecektir. Bu sistemde yapılan güncelleme ve değişiklikler listede anında görülecek ve abonelerimiz bu düzenlemelerden haberdar edileceklerdir.

22 Şubat 2014 toplantısında katılımcıların görüş ve önerileri dikkate alınarak yapılan ayrıntılı çalışmalarla sistem ve HUV Listesi, aboneliğe ve kullanıma hazır hale gelmiştir. Böylece sisteme abonelik ilk defa 15 Eylül 2014 tarihinde başlamış ve yeni HUV Listemiz, 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere 2008 Asgari Ücret Tarifesi Kitabı’nın yerine uygulamaya konulmuştur. Bundan böyle işleyiş ve güncellemeyle ilgili çalışmalar yeni sistem ve HUV Listesi üzerinde aralıksız olarak devam edecektir.

HUV yeni abonelik ve abonelik yenileme ücreti

1 – Yeni Abone Kaydı : HUV Listesi için yeni abone kayıtlarımız, aşağıda ayrıntıları verilen listeye uygun olarak yapılır;

  1. Özel/serbest çalışan hekimler yıllık, 20 birim* karşılığı ücretle (20 x 65.00 + %20 KDV = 1,560.00 TL),

  2. Kurum, kuruluş veya firmalar yıllık, 50 birim* karşılığı ücretle (50 x 65.00 + %20 KDV = 3,900.00 TL) ,

  3. Kurum, kuruluş veya firmaların bir kullanıcıya ilave olarak istedikleri her bir kullanıcı (şifresi) için yıllık, 25 birim* karşılığı ücretle (25 x 65.00 + %20 KDV = 1,950.00 TL) ,

  4. Kurum, kuruluş veya firmaların “çevrimdışı data”  almak istemeleri, yıllık abone ücretine 300 birim* karşılığı ilave ücretle (300 x 65.00 + %20 KDV = 23,400.00 TL) ,

  5. Zincir yapısındaki kurum, kuruluş ve firmaların esas kullanıcıya ilave olarak her bir kurum/şubede kullanım istediği, her bir kurum/şube için, esas ücrete ek 50 birim* karşılığı ücretle (50 x 65.00 + %20 KDV = 3,900.00 TL) değerlendirilir.

2 – Abonelik yenilenmesi : Yenileme tarihindeki geçerli yeni abonelik ücretine % 25 indirim* uygulanarak yapılır.

 


*Hesaplanan ücretlere %20 KDV ilave edilmiştir.
  Listemizde birim karşılığı olarak ifade edilen tüm ücretler, Ankara İli yıllık TTB katsayısı ( 65.00 ) ile hesaplanır.
  Ödenen ücret karşılığı düzenlenen fatura, bu form ile belirteceğiniz adrese gönderilir.
  Bu liste ile tanımlanan ücretler, 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerlidir.

Sözleşme

Sözleşme Metni

Ön Bilgilendirme Metni ve Abonelik Sözleşmesi


1- SÖZLEŞMENİN KONUSU
Aşağıdaki sözleşme, Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan Hekimlik Uygulama İşlemleri Veritabanı’nın (Veritabanı) belirli süreli kullanım (abonelik) hakkına ilişkin kural ve koşulları düzenlemektedir.

Aşağıdaki maddelerde atıf yapılan yerlerdeki bilgilere ait ürünün satışı ve teslimatı ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince sağlayıcının ve abonenin hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.


2- SAĞLAYICI BİLGİLERİ
Sözleşmeye konu ürün ve hizmeti, bedeli karşılığı sağlayan taraftır.
Unvanı : Türk Tabipleri Birliği (Sözleşmede TTB olarak anılacaktır)
Adresi : Şehit Daniş Tunalıgil Sokak No:2 Kat 4 Demirtepe Ankara
Telefon:0312 231 3179
Faks:0312 231 1952
Email:huv@ttb.org.tr


3- ABONE BİLGİLERİ (FATURA BİLGİLERİ)
Sözleşmeye konu ürün ve hizmetten, bedeli karşılığı yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir.
Sözleşmede ABONE olarak anılacaktır.
Abonenin verdiği bilgilere göre gönderim yapılmakta ve fatura düzenlenmektedir.


4- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLERİN BİLGİLERİ
   4.1. Sözleşmenin konusu Hekimlik Uygulama İşlemleri Veritabanı abonelikleridir.
   4.2. Bireysel olarak sağlık hizmeti sunan kişiler, yalnızca online/çevrimiçi kullanıcı olabilirler. Bu kişilere veri tabanı seti verilmez.
   4.3. Veri tabanı aşağıdaki bilgileri içerir
      a. Çevrimdışı kullanıcıların indirebileceği veritabanı şu bilgileri içerir:
         i. İşlem adı ve varsa açıklama notu
         ii. İşlem birimi
         iii. İşlem kodu
         iv. Varsa Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) karşılığı
      b. TTB, Hekimlik Uygulama İşlemleri Veritabanını gerekli gördükçe, önceden bildirim yapmaksızın her tür değişiklik /ekleme/çıkarma yaparak günceller ve abonelere ePosta ile bildirir.
      c. Çevrimdışı aboneler, abonelik süresi boyunca, veritabanını bildirilen adresten birden çok kez indirebilir.
Çevrimdışı kullanıcılar, veritabanının tamamını veya bir kısmını, ticari bir amaç olmasa da, hiçbir biçimde ücretli veya ücretsiz olarak dağıtamaz; içeriğinde hiçbir değişiklik (ekleme/çıkarma) yapamaz.


5- SÖZLEŞMENİN GENEL HÜKÜMLERİ
    5.1. Abone, sözleşmenin konusu olan Veritabanını online üyeliklerin/ürünün temel özellikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve internet - elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder.
    5.2. Sözleşme konusu Veritabanının kullanılabilmesi için işbu sözleşme şartlarının kabul edilmiş ve bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle bedel ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, TTB aboneliği başlatmamak ya da durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.
    5.3. TTB mücbir sebepler veya iletişimin kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Veritabanının kullanımını sağlayamazsa bu durumu Aboneye bildirmekle yükümlüdür. Bu kesintinin 7 günü aşması durumda online aboneler ile henüz veritabanını indirmemiş olan çevrimdışı aboneler aboneliği iptal edebilir. Bu sebeple iptal halinde, abonelik bedelinden kullanılamayan süreye karşılık gelen tutar ilgiliye iade edilir.
    5.4. İşbu sözleşme, Abone tarafından kabul edildiğine ilişkin elektronik kabulden sonra geçerlilik kazanır.


6- VERİTABANI ABONELİĞİ
    6.1. Aboneler Hekimlik Uygulama İşlemleri Veritabanı’na internet üzerinden https://huv.ttb.dr.tr adresinden ulaşma hakkına sahip olurlar. Abonelere ayrıca herhangi bir fiziki gönderim yapılmaz.
    6.2. Abonelik ücretini ödemek ile bu kullanım hakkı başlamış sayılır.
    6.3. Abonelik süresi 1 yıldır. Abone yenileme bedelini ödediğinde aboneliği yenilenebilir.
    6.4. Abonelik, kayıt olunan tarihte başlar, bir yıl sonra sona erer.
    6.5. Abonelik ücreti TTB tarafından belirlenir ve internet sitesinde ilan edilir.
    6.6. Abonelik süresi sona erdiğinde, yenileme işlemini gerçekleştirmeyen abonelere verilen hizmet otomatik olarak durdurulabilir.Abonelik süresi bitmiş olmasına karşın Veritabını’nın Abone tarafından kullanılmaya devam edilmesi halinde TTB ücretini talep etmek ya da hizmeti durdurmak haklarından istediğini kullanabilir.
    6.7. Abonelik hiçbir şekilde üçüncü bir kişiye devredilemez, kiralanamaz.
    6.8. Abonelik hiçbir şekilde bedelli veya bedelsiz üçüncü bir kişinin kullanımına sunulamaz.
    6.9. Abone’ler internet üzerinden siteye online abone olabilecekleri gibi telefon, faks, sözleşme imzalama veya mail yolu ile de TTB tarafından da siteye abone yapılabilirler.
    6.10. Abonelik formunda yer alan zorunlu bölümlerin gerçeğe uygun olarak doldurulması gereklidir.
    6.11. Kayıt işlemi sonunda abonelerin abone ismi, sisteme girdikleri mail adresidir.
    6.12. Abonelik şifresi, abone bilgilerinin ve ödeme bilgisinin teyidinden sonra TTB tarafından abonenin kayıtta bildirdiği e-posta adresine gönderilir.
    6.13. Aboneler sadece kendi abonelik bilgileri ve bu aboneliğe bağlı program paketi içeriğine erişebilirler.


7- SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKI:
Özelliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.


8- ABONELİK İPTALİ veya DONDURULMASI
    8.1. Aşağıdaki hallerde abonelerin aboneliği iptal edilir veya dondurulur. Aboneliği iptal edilene veya dondurulan üyenin ücreti iade olunmaz
       8.1.1 Abonenin isteği üzerine,
       8.1.2 Abonelik şartlarına aykırı davranılması halinde,
       8.1.3 Abonelik ismi ve şifrenin üçüncü kişilere verilmesi halinde,
       8.1.4 Geçersiz e-posta adresi bildirilmesi halinde,
       8.1.5 Mevzuata aykırı davranışlar ve TCK’de düzenlenen bilişim yolu ile işlenen suçların işlenmesi yahut bu suçlara teşebbüs edildiğinin saptanması halinde.


9- ABONELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
    9.1. Aboneler abonelik sırasında verdiği bilgilerin doğru olduğunu, hatalı veya noksan verilmesinden doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu durumlarda üyeliğinin TTB tarafından sona erdirileceğini kabul ve taahhüt eder.
    9.2. Aboneler TTB sitesi ve programları kapsamında sağlanan her türlü yazılım ve içeriğin telif hakkının tamamen TTB’ye ait olduğunu, bu içeriği hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.
    9.3. Veritabanının tamamını veya bir kısmını, ticari bir amaç olmasa da çoğaltan, ücretli veya ücretsiz olarak dağıtan ve içeriğinde değişiklik (ekleme/çıkarma) yapanlar, zarar kanıtlamaya gerek olmaksızın, TTB’ye 250.000. TL (iki yüz elli bin lira) tazminat ödemeyi gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder. Abonenin veritabanını aynı isim/unvanı taşıyan şubeleriyle paylaşması ya da veritabanının kendi sistemiyle uyumu için çözüm ortağı bilişim/yazılım firmasıyla paylaşması bu hükmün ihlali olarak nitelenmez. Ancak şubenin yahut anlaşmalı bilişim/yazılım firmasının bu hükmü ihlal eden fiilinden abone müştereken ve müteselsilen sorumludur.
    9.4. Abonelere sözleşme şartlarına aykırı davranılması halinde TTB’nin müdahalede bulunma ve aboneliğe son verme hakkının olduğunu kabul ve taahhüt eder.
    9.5. İşbu sözleşmeye aykırı suç fiillerinde Türk Ceza Kanunu'nun Bilişim Suçları başlığı altında düzenlenen kanun hükümleri ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
    9.6. Veritabanının kullanım imkanın sağlanması durumunda Abone işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.


10- TTB’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
    10.1. TTB abonelik sırasında aboneye abonelik sözleşmesini ve ücreti beyan eder.
    10.2. Abonelik işlemleri tamamlanarak abonelik formunu eksiksiz ve geçerli olarak doldurulması ve TTB tarafından belirlenen hizmet bedelinin abone tarafından ödenmesi halinde abonelik gerçekleşir ve hizmetten yararlanma hakkı kazanılır.
    10.3. TTB Veritabanı için gerekli olacak güncellemeleri yapmayı ve herhangi bir sebeple oluşabilecek hataları kendisinin öngöreceği sürelerde düzeltmeyi kabul ve taahhüt eder.
    10.4. TTB önceden haber vermeden Veritabanı programında ve dokümantasyonunda değişiklik yapabilir.
    10.5. TTB herhangi bir zamanda Veritabanı sisteminin çalışmasını önceden haber vererek geçici bir süre için askıya alabilir.
    10.6. TTB sistemdeki bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan tüm telif haklarına sahiptir.
    10.7. TTB teknik zorunluluklar ve mevzuata uyum amacıyla abonelere haber vermeden işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabilir, maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
    10.8. TTB veritabanının güncel ve doğru olması için gerekli özeni gösterir. Ancak, TTB, Veritabanı sisteminin hatasız, kusursuz, mükemmel ve kullanıcının özel taleplerini tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmamaktadır.
    10.9. Veritabanı içeriğinin kullanımı, uygulanması ya da verilen hizmetler nedeni ile oluşabilecek sonuçlardan ve/veya bu veritabanına dayanılarak alınan kararlardan, yapılan işlemlerden doğrudan veya dolaylı oluşabilecek maddi, manevi ve hukuki sonuçlardan, bu nedenle oluşabilecek kazanç ve kayıplardan TTB sorumlu tutulamaz. TTB’nin mali sorumluluğu, her halükarda, üyenin ödemiş olduğu ilk üyelik bedeli ile sınırlıdır.


11- DELİL SÖZLEŞMESİ
    11.1. Taraflar, TTB’ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.


12- YETKİLİ MAHKEME
    12.1. İşbu sözleşmenin ifa edilmesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Abonenin veya TTB’nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
    12.2. Anlaşmazlık durumunda Ankara Mahkemeleri yetkilidir.


13- YÜRÜRLÜK
İşbu sözleşme, abonelik talebi sırasında talepte bulunan kişi tarafından kabul edilerek yürürlüğe girer.

Abonelik Sözleşmesi

Abonelik Türü

Bir abonelik hesabı ile aynı anda bir bağlantı yapılabilir.
TOPLAM TUTAR
Toplam ödenecek tutar: 1,560.00 TL
(%20 KDV dahildir)
Ek Kullanıcı Durumu
Birden fazla çevrimiçi (online) kullanıcı olacaksa işaretleyiniz.
Çevrimiçi (online) kullanacak şube sayısı (Birinciden sonraki abonelik sayısı)
Kurumsal abonelik seçeneği ile bir kullanıcı aboneliği alacaksınız. Bu aboneliğe ilave olarak kullanıcı aboneliği almak istiyorsanız lütfen sayıyı belirtiniz.
 
Çevrimdışı Abonelik Durumu
TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı kapsamındaki verileri dijital olarak (MS Excel biçiminde) almak isterseniz işaretleyiniz.
Çevrimdışı Abonelik Tipi
Zincir Sağlık Kuruluşu Şube Sayısı
Zincir sağlık kuruşlarının şube sayısı TTB tarafından onaylandıktan sonra abonelik tamamlanacaktır.
 
Toplam Tutar

Abone Bilgileri

Örn: 3121234567
Örn: 5001234567
ABONELİK BAŞVURUSU TAMAMLAMA

GÖNDER Butonuna bastığınızda abonelik başvurunuz sisteme kaydedilecek ve ödeme ile ilgili açıklamalar sayfasına yönlendirileceksiniz.